Подходът започва от прилагането на набор от принципи, базирани на реципрочния майевтичен подход (RMA) за откриване и обсъждане на процеса, който води до създаване на нетолерантност и разпространение на стереотипи.