Новата методика ще включва всички ключови участници в образователните общности: учители, ученици и техните родители.