Лабораторният опит ще бъде обогатен с някои особени елементи от метода Монтесори: прилагането на принципа на наблюдение и „укрепване“ на учебното пространство