Проектът REACT има за цел да разработи и приложи иновативна методология за подобряване на придобиването на умения за критично мислене (CT), насочена към насърчаване на приобщаващото образование и общите ценности на толерантността и приемането на многообразието