• ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  Проектът REACT има за цел да разработи и приложи иновативна методология за подобряване на придобиването на умения за критично мислене (CT), насочена към насърчаване на приобщаващото образование и общите ценности на толерантността и приемането на […]

   
 • МЕТОДОЛОГИЯ

  Новата методика ще включва всички ключови участници в образователните общности: учители, ученици и техните родители.

   
 • МАЙЕВТИЧЕН ПОДХОД

  Подходът започва от прилагането на набор от принципи, базирани на реципрочния майевтичен подход (RMA) за откриване и обсъждане на процеса, който води до създаване на нетолерантност и разпространение на стереотипи.

   
 • МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ

  Лабораторният опит ще бъде обогатен с някои особени елементи от метода Монтесори: прилагането на принципа на наблюдение и „укрепване“ на учебното пространство