Първа среща по проекта присъствено!

Първата присъствена среща на партньорите в проекта REACT най-накрая беше осъществена от 5 до 7 септември 2022 г.. На срещата присъстваха представители на всички организации от консорциума по проекта, съставен от Центъра за творческо развитие […]