Η προσέγγιση ξεκινά από την εφαρμογή ενός συνόλου εργαστηρίων βασισμένων στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (ΑΜΠ) για την ανακάλυψη και συζήτηση της διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία μισαλλοδοξίας και τη διάδοση στερεοτύπων.