Η νέα μεθοδολογία θα εμπλέξει όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς,σπουδαστές, μαθητές και τους γονείς τους