Είναι online το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου REACT!