Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση, με φυσική παρουσία των εταίρων του έργου REACT από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του προγράμματος REACT, που αποτελείται από το Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης Danilo Dolci (Παλέρμο, Ιταλία), την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Ελλάδα), τον ερευνητικό οργανισμό AGRAF (Γερμανία), το Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (Σόφια, Βουλγαρία) και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα San Jorge (Σαραγόσα, Ισπανία) με επικεφαλής και φιλοξενούμενο τα μέλη του Ιδρύματος Villa Montesca. Η συνάντηση αυτή είναι το σημείο εκκίνησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος REACT για το δεύτερο και εξάμηνο –που σχετίζονται κυρίως με τις εκπαιδευτικές και πιλοτικές δράσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του Προγράμματος στις 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σχερικό με την προσέγγιση «Αμοιβαία Μαιευτική». Το σεμινάριο, επικεντρωμένο στο θέμα της «Ειρήνης», πραγματοποιήθηκε στα Αγγλικά με επικεφαλής τον Amico, γιο του Danilo Dolci, εμπνευστή της προσέγγισης και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εταίρων, εκπαιδευτικοί και συντονιστές.