Οι εργαστηριακές εμπειρίες θα εμπλουτιστούν με ορισμένες ιδιόμορφες πτυχές των χαρακτηριστικών της Montessori: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και την αναπλαισίωση του χώρου μάθησης