• Πρώτη συνάντηση έργου παρουσία!

  Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση, με φυσική παρουσία των εταίρων του έργου REACT από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του προγράμματος REACT, που αποτελείται από το Κέντρο Δημιουργικής […]

   
 • ΣΚΟΠΟΙ

  Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT/ΚΣ), με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της […]

   
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Η νέα μεθοδολογία θα εμπλέξει όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς,σπουδαστές, μαθητές και τους γονείς τους

   
 • ΑΜΠ

  Η προσέγγιση ξεκινά από την εφαρμογή ενός συνόλου εργαστηρίων βασισμένων στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (ΑΜΠ) για την ανακάλυψη και συζήτηση της διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία μισαλλοδοξίας και τη διάδοση στερεοτύπων.

   
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

  Οι εργαστηριακές εμπειρίες θα εμπλουτιστούν με ορισμένες ιδιόμορφες πτυχές των χαρακτηριστικών της Montessori: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και την αναπλαισίωση του χώρου μάθησης