Πρώτη συνάντηση έργου παρουσία!

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διακρατική συνάντηση, με φυσική παρουσία των εταίρων του έργου REACT από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του προγράμματος REACT, που αποτελείται από το Κέντρο Δημιουργικής […]