• ΣΚΟΠΟΙ

  Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT/ΚΣ), με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της […]

  Continue Reading
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

  Η νέα μεθοδολογία θα εμπλέξει όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής κοινότητας: εκπαιδευτικούς,σπουδαστές, μαθητές και τους γονείς τους

  Continue Reading
 • ΑΜΠ

  Η προσέγγιση ξεκινά από την εφαρμογή ενός συνόλου εργαστηρίων βασισμένων στην Αμοιβαία Μαιευτική Προσέγγιση (ΑΜΠ) για την ανακάλυψη και συζήτηση της διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία μισαλλοδοξίας και τη διάδοση στερεοτύπων.

  Continue Reading
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

  Οι εργαστηριακές εμπειρίες θα εμπλουτιστούν με ορισμένες ιδιόμορφες πτυχές των χαρακτηριστικών της Montessori: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και την αναπλαισίωση του χώρου μάθησης

  Continue Reading

REACT project’s activities are addressed to multiple target groups.

The project impacts more than 1350 students aged 10-15 years old in 6 EU countries.

Teachers of lower and upper secondary schools, their parents and the whole educating community will be positively impacted by REACT.

 
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠ (ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ (ΧΩΡΟΣ,ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ,ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ +ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε ένα ετερογενές και εστιασμένο στην παρατήρηση μαθησιακό περιβάλλον θα είναι ταχύτερη, πιο σταθερή και ολοκληρωμένη
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η συμμετοχή στα εργαστήρια RM καινοτομεί τον τρόπο συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις σχολικές δραστηριότητες και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο περιεκτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και διαπροσωπικών ικανοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΟΝΕΩΝ
Το έργο REACT θα ανανεώσει την παραδοσιακή ιδέα της συμμετοχής των γονέων στη σχολική «ζωή, ξεπερνώντας την έννοια της παθητικής» συμμετοχής τους στον σχολικό προγραμματισμό, σε πρωτοβουλίες που δεν αναπτύσσουν προληπτική μεθοδολογία – που αποδεικνύεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Να τεθεί το στοιχείο ενεργοποίησης «από την εφαρμογή ενός εργαλείου διαλογικής μάθησης στοχεύοντας στη σύσφιξη και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μελών, στην αναζήτηση κοινών στόχων, στη διερεύνηση των αμοιβαίων εσωτερικών αναγκών και προσδοκιών προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του κοινοτικού περιβάλλοντος.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
“Εισαγωγή της προσέγγισης σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ορισμός ενός συνόλου δεικτών και συστάσεων.
Πολυμερής συνεργασία.
Οικοδόμηση δημόσιας ευαισθητοποίησης, προώθηση της αλλαγής συστήματος μεγάλης κλίμακας χάρη στον στρατηγικό ρόλο της κοινότητας”