• ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  Проектът REACT има за цел да разработи и приложи иновативна методология за подобряване на придобиването на умения за критично мислене (CT), насочена към насърчаване на приобщаващото образование и общите ценности на толерантността и приемането на […]

  Continue Reading
 • МЕТОДОЛОГИЯ

  Новата методика ще включва всички ключови участници в образователните общности: учители, ученици и техните родители.

  Continue Reading
 • МАЙЕВТИЧЕН ПОДХОД

  Подходът започва от прилагането на набор от принципи, базирани на реципрочния майевтичен подход (RMA) за откриване и обсъждане на процеса, който води до създаване на нетолерантност и разпространение на стереотипи.

  Continue Reading
 • МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ

  Лабораторният опит ще бъде обогатен с някои особени елементи от метода Монтесори: прилагането на принципа на наблюдение и „укрепване“ на учебното пространство

  Continue Reading

REACT project’s activities are addressed to multiple target groups.

The project impacts more than 1350 students aged 10-15 years old in 6 EU countries.

Teachers of lower and upper secondary schools, their parents and the whole educating community will be positively impacted by REACT.

 
ПОДХОДЪТ КЪМ RMA СМЕСВА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛА НА RMA В ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА (ИЗБЯГВАЙТЕ „ТОЧКОВИ“ ИНТЕРВЕНЦИИ)
ИНОВИРАНЕ НА RMA С ЕЛЕМЕНТИ ОТ МЕТОДА НА МОНТЕСОРИ (ПРОСТРАНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, РОЛЯ НА КООРДИНАТОР)
ОЦЕНКА НА СИЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (БИОГРАФСКА ОЦЕНКА + КЛЮЧОВИ ДУМИ ПРЕДИ И СЛЕД ОЦЕНКА)
НИВО УЧЕНИЦИ
Придобиването на умения за критично мислене в такъв вид хетерогенна и фокусирана върху наблюдение учебна среда ще бъде по-бързо, по-солидно и пълно
НИВО УЧИТЕЛИ
Дейностите в RM лабораториите ще иновират начина, по който учителите участват в училищните дейности и начина, по който могат да допринесат за създаването на по-приобщаваща учебна среда, която подобрява придобиването на умения за критично мислене и междуличностни компетенции за всички участници
НИВО РОДИТЕЛИ
Проектът REACT ще иновира традиционната идея за участие на родителите в училищния живот, преодолявайки концепцията за съвместно училищно планиране и пасивно участие на родителите в инициативи, които не са разработени чрез проактивна методология – и по този начин се оказват неефективни .
НИВО ОБЩНОСТ
Прилагането на инструменти за диалогично обучение е насочено към укрепване на отношенията между членовете, споделяне на общи цели, изследване на взаимни вътрешни нужди и очаквания, за да се използва пълният потенциал на общностната среда.
НИВО ПОЛИТИКИ
Въвеждане на пътеки на всяко образователно ниво;
Определяне на набор от индикатори и препоръки;
Сътрудничество с много заинтересовани страни;
Изграждане на истинска обществена осведоменост, насърчаване на мащабна промяна на системата благодарение на стратегическата роля на общността