Проектът REACT има за цел да разработи и приложи иновативна методология за подобряване на придобиването на умения за критично мислене (CT), насочена към насърчаване на приобщаващото образование и общите ценности на толерантност и приемане на многообразието като обогатяваща ценност. Новата методика ще включва всички ключови участници в образователните общности: учители, ученици и техните родители

Подходът започва от прилагането на набор от дейности, базирани на реципрочния майевтичен подход (RMA) за откриване и обсъждане на процеса, който води до създаване на нетолерантност и разпространение на стереотипи. RMA ще бъде обогатен с някои особени аспекти от опита на Монтесори: прилагането на принципа на наблюдение и повторното усвояване на учебното пространство.