RM дейностите ще подобрят КТ като развитие на способността да се вижда света по по-отворен начин.

RMA включва в практиката идеите на Мария Монтесори, свързани с изследването като най-добър начин за подпомагане на физическото и когнитивното развитие на децата.

За Мария Монтесори, тъй като основата е „първата книга на детето“ и той/тя използва своя тактилен подход, за да опознава заобикалящия свят, умът е пътека за ежедневно изследване на реалността.

  • Учете самостоятелно („научи се да го правиш сам“);
  • Знанието като кръгов процес (участниците като протагонисти, а не „бенефициенти“);
  • Диалогично обучение;
  • Пространството като първа учебна среда