Критичното мислене е специфичен умствен навик за подпомагане на създаването на свързаните умения, изискващ от учениците да мислят за своето мислене и за подобряване на процеса на мислене. То кара учениците да използват умения за мислене от по-висок порядък – да не запомнят данни или да приемат това, което четат или им разказват, без да се замислят критично.

Следователно критичното мислене е продукт на образование, обучение и практика. Трябва да се използват иновативни педагогики, дори заради това, че оценката на учениците в такива аналитични умения и критично мислене, при възприемането на определени общи ценности и нагласи (като чувство за толерантност) и активното участие и ангажираност на учениците в училищния и обществения живот, е сложна задача.

  • Отхвърляне на стереотипите и когнитивните пристрастия; Активно учене и слушане;
  • CT като научено умение, което трябва да се развива, практикува и непрекъснато интегрира в учебната програма;
  • иновативна педагогическа стратегия