Τα εργαστήρια RM θα ενισχύσουν την Κριτική Σκέψη (CT) ως μέσο για την ανάπτυξη της ικανότητας να βλέπουμε τον κόσμο με πιο ανοιχτό τρόπο.

Το RMA “συναντά” και περιλαμβάνει στην πράξη τις ιδέες της Maria Montessori που σχετίζονται με την εξερεύνηση ως τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης της ανάπτυξης των παιδιών, σωματικής και γνωστικής.

Για τη Μαρία Μοντεσσόρι, όπως το πάτωμα είναι το «πρώτο βιβλίο του παιδιού» χρησιμοποιώντας την απτική προσέγγιση για να μάθει για τον περιβάλλοντα κόσμο, έτσι και το το μυαλό είναι το μονοπάτι της καθημερινής εξερεύνησης της πραγματικότητας.

  • Μαθαίνω με αυτονομία («διδάξτε με να το κάνω μόνος μου»)
  • Η γνώση ως κυκλική διαδικασία (οι συμμετέχοντες ως πρωταγωνιστές, όχι ως «ωφελούμενοι»)
  • Διαλογική μάθηση
  • Ο χώρος ως το πρώτο μαθησιακό περιβάλλον